send link to app

MetaKocka


4.0 ( 0 ratings )
Economía y empresa Finanzas
Desarrollador MetaKocka d.o.o.
Libre

MetaKocka je poslovni program, namenjen podjetnikom, ki želijo pregleden, enostaven in hkrati zmogljiv programski paket za vodenje prodaje, nabave, skladišča in banke.

Mobilna verzija omogoča :
- kazalniki poslovanja celotnega podjetja in posameznih področji (prodaja, nabava),
- pregled zaloge artikla, cen na cenikih ter zadnje prodajne / nabavne cene,
- pregled partnerjev ter hitri klic telefonske številke, pošiljanje email naslova ter pregled naslova na zemljevidu,
- iskanje cen artiklov v cenikih,
- pregled ponudb in naročilnic,
- pregled prodajnih in nabavnih računov,
- iskanje dokumentov prodaje in nabave